maklérsky poistný softvér Insurance Contract Manager
poisťovací makléri | finanční poradcovia | sprostredkovatelia poistenia | poisťovací agenti | MLM

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov

Bezpečnostný projekt

Podľa ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (úplné znenie - zákon č. 136/2014 Z. z.), ktorý vychádza aj zo Smernice 98/46/ES Európskeho parlamentu a Rady, vyplýva pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov informačných systémov (v zmysle zákona) povinnosť zabezpečiť ochranu osobných údajov.

Zákonná povinnosť

Zo zákona je prevádzkovateľ povinný mať vypracovaný bezpečnostný projekt, okrem iného v prípadoch ak informačný systém spracúva osobitné kategórie osobných údajov (napr. rodné číslo).

Táto zákonná povinnosť sa týka aj všetkých spoločností, ktoré prevádzkujú maklérsky poistný systém ICM2.

 

So žiadosťou o ponuku na vypracovanie bezpečnostného projektu na mieru pre Vašu spoločnosť sa môžete obrátiť na spoločnosť Positive s.r.o..

 

Viac informácií a odpovedí na otázky ohľadom bezpečnostného projektu nájdete na stránkach www.bezpecnostnyprojekt.sk.

 

Kontaktujte spoločnosť Positive s.r.o. a informujte sa...

 

 

Novinky