maklérsky poistný softvér Insurance Contract Manager
poisťovací makléri | finanční poradcovia | sprostredkovatelia poistenia | poisťovací agenti | MLM

Technické parametre maklérskeho softvéru ICM2

Technológie maklérskeho poistného softvéru ICM2

Medzi hlavné technológie použité v maklérskom poistnom softvéri ICM2 patria:

 • aplikácia typu klient-server prístupná cez intranet alebo Internet
 • viacvrstvová architektúra
 • databázový server MySQL
 • technológiu PHP, firemný framework WebDoors
 • zabezpečenie HTTP SSL/TLS
 • autentifikácia, logovanie udalostí

Inštalácia poistného softvéru ICM2

 • jednorazovo pre celú spoločnosť
 • na počítači s požadovaným softvérom
 • splnenie hardvérových parametrov
 • zohľadnenie počtu súčasne pracujúcich používateľov
 • poradenstvo ohľadom technických požiadaviek

Minimálne hardvérové požiadavky na server

 • CPU – min. 1.5 GHz
 • RAM – v závislosti na množstve spracovávaných dát a nainštalovanom softvéri - min. 1 GB (v prípade OS Linux alebo Windows XP), min. 2 GB (v prípade OS Windows Vista/7/Server)
 • HDD – 2 ks zapojené v RAID 1, kapacita diskov je závislá od množstva dát a príloh (scanované dokumenty)
 • grafická karta – systém nevyžaduje žiadnu výkonnú grafickú kartu
 • sieťová karta, zvuková karta a USB porty sú dnes už štandardnou súčasťou matičných dosiek
 • UPS – ochrana PC nielen pred výpadkom prúdu, ale aj pred prípadným prepätím (úder blesku a pod.). Mal by mať USB spojenie aj na komunikáciu so serverom, aby sa v prípade výpadku prúdu server bezpečne vypol (resp. hibernoval)
 • záložný disk

Minimálne softvérové požiadavky na server

 • operačný systém Linux alebo MS Windows XP/Vista/7/Server
 • webový server Apache 2.2
 • PHP 5.2.x, okrem štandardných modulov aj modul PEAR a v ňom rozšírenia OLE a Spreadsheet_Excel_Writer, HTTP_Request
 • databáza MySQL 5.0.x
 • ionCube Loader

Požiadavky na klientskú stanicu

 • prehliadač Mozilla Firefox – optimalizované vždy na aktuálnu najvyššiu stabilnú verziu v čase nasadenia systému, resp. inštalácie updatu

K dispozícii je aj podrobnejší prehľad technických požiadaviek (PDF) na maklérsky softvér ICM2.

Novinky