maklérsky poistný softvér Insurance Contract Manager
poisťovací makléri | finanční poradcovia | sprostredkovatelia poistenia | poisťovací agenti | MLM

Používateľská podpora maklérskeho softvéru ICM2

Kontakt používateľskej podpory

 
E-mailová adresa: podpora@positive.sk
   

 

Cieľ používateľskej podpory

Poskytnúť odpovede na otázky ohľadom funkcií a práce s maklérskym informačným systémom ICM2.

Používateľská podpora sa štandardne poskytuje poverenej osobe, ktorú určí zákazník.

Novinky