maklérsky poistný softvér Insurance Contract Manager
poisťovací makléri | finanční poradcovia | sprostredkovatelia poistenia | poisťovací agenti | MLM

MLM verzia maklérskeho softvéru ICM2

Maklérsky informačný systém ICM2 MLM verzia je určený najmä pre poisťovacích maklérov, finančných poradcov, sprostredkovateľov poistenia a poisťovacích agentov, ktorí využívajú sieťový marketing, tzv. MLM štruktúru (Multi Level Marketing).

MLM verzia maklérskeho informačného systému ICM2:

 • disponuje množstvom hotových modulov
 • moduly je možné pri nasadení kombinovať
 • systém dokážeme ušiť presne na mieru pre konkrétneho klienta, podľa potrieb

Moduly ICM2 MLM verzia

Maklérsky informačný systém ICM2 MLM verzia pozostáva z modulov, ktoré umožňujú používateľovi spravovať všetky dôležité procesy.

Práca s evidenciami

 • zmluvy, klieti, makléri, provízie, produkty, partneri,...
 • evidencia províznych účtov sprostredkovateľov poistenia (získateľov)
 • sledovanie histórie zmien

Manažment MLM štruktúry kariérneho plánu

 • nastavovanie jednotlivých úrovní v stromovej štruktúre MLM
 • automatické povyšovanie a ponižovanie v MLM štruktúre
 • brutto body, netto body, extra body (jednotky)
 • okamžité prepočítavanie bodov
 • periodické vyhodnocovanie produkcie siete
 • zobrazenie stromovej štruktúry poradcov
 • pravidelné vykonávanie uzávierky
 • vyraďovanie neaktívnych poradcov zo systému

Stornofond a odmeny poradcom

 • zadržanie odmeny pri nesplnení definovaných podmienok
 • výpočet a vyplácanie rezervného fondu
 • vyplácanie jednorazových výplat / návratných a nenávratných zrážok
 • archivácia výplat poradcov
 • štruktúry pre generovanie a archivácie odmien poradcov

Import do systému

 • rôzne nastaviteľné typy importov províznych listov od partnerov
 • hromadné, jednorazové importy
 • portfóliové súbory
 • súbory platobnej disciplíny klientov

Tlačové zostavy a exporty

 • tlačové zostavy zobrazované na obrazovku
 • exporty do súborov pdf
 • exporty do súborov xls
 • vykresľovanie grafov (čiarové, stĺpcové a koláčové)

Spravovanie dôležitých biznis procesov

 • párovanie naimportovaných splátok
 • príprava výplaty poradcov
 • potvrdenie / vrátenie importu
 • generovanie a prehľad prevodných príkazov cez internet banking
 • výpis produkcie zvoleného poradcu
 • prognóza CASH FLOW
 • výkazy pre NBS
 • jazykové mutácie systému

Na stiahnutie je k dispozícii aj podrobnejší popis jednotlivých modulov a prebiehajúcich procesov MLM verzie maklérskeho poisťovacieho programu ICM2 (PDF).

Novinky