maklérsky poistný softvér Insurance Contract Manager
poisťovací makléri | finanční poradcovia | sprostredkovatelia poistenia | poisťovací agenti | MLM
Prihláste sa do Vášho informačného systému ICM2. Sprístupnia sa Vám ukážky vylepšení, návody, ceny a hlasovanie za vylepšenia.

Pri prevedených zmluvách sa bude brať do úvahy zadaný Dátum prevodu, nie Dátum začiatku zmluvy. Na základe neho sa potom ponúkne príslušn...

01.03.2013

Možnosť zadania fixnej odmeny správcu (v eurách) v prípade využitia podpory iného Správcu. Správca, ktorý pomáha inému správcovi s dojedn...

31.07.2012

Pri vytváraní nového klienta sa môžu dostupné údaje klienta načítať priamo z Obchodného alebo Živnostenského registra SR.

31.01.2013

Možnosť sledovania histórie prihlásených používateľov - kto / kedy / odkiaľ (IP adresa) / ako dlho bol prihlásený, resp. akým spôsobom sa...

09.08.2012

Možnosť pridania prílohy priamo k predmetu poistenia (napr. k motorovému vozidlu).

20.06.2012

Prehľadne zoskupený a zbalený zoznam všetkých splátok na zmluve (história splátok na zmluve), ktorá je viditeľná pri manuálnom párovaní s...

20.06.2012

Možnosť jednoducho generovať zo systému prevodné príkazy na výplatu správcov.

20.06.2012

Na základe upozornenia výročia poistnej zmluvy neživotného poistenia, systém umožní správcovi vytlačiť žiadosť o zrušenie poistnej zmluvy...

31.07.2012

Vyhľadávanie a filtrovanie zmlúv klientov v Základnom zobrazení evidencie zmlúv, napr. podľa mena a priezviska klienta.

31.07.2012

Upozornenie používateľa pri vytváraní zmluvy s Nulovými percentami provízie, resp. pravdepodobne nesprávne zadanými údajmi na zmluve.

20.06.2012

Možnosť pridania prílohy priamo ku klientovi (napr. odfotené doklady, dokumenty a pod.).

20.06.2012

Možnosť, aby správca daného kontaktu (klienta) mohol prideliť jeho zdieľanie aj inému správcovi (nie iba možnosťou zmeny správcu).

31.07.2012

Na vyplatenie provízie je potrebné dodať a archivovať potrebné tlačivá – "Záznam informácie pre klienta".
Tlačivo je možné doplniť...

11.08.2012

Ukotvenie hlavičky na obrazovku vygenerovanej zostavy sprehľadní jej zobrazenie a zjednoduší vyhľadávanie v informáciách.

20.06.2012

Sprehľadnenie a zoskupenie informácií o splátkach na zmluve - napr. celková bilancia splátok na začiatku prehľadu.

20.06.2012

Používateľ bude mať možnosť naimportovať kmeňe zo súborov od poisťovní. Výhody:

    ...
14.12.2013

Pri zadávaní rodného čísla sa štandardne kontroluje jeho formát a správnosť - deliteľnosť 11-timi bezo zvyšku. V niektorých prípadoch (na...

19.10.2012
Novinky