maklérsky poistný softvér Insurance Contract Manager
poisťovací makléri | finanční poradcovia | sprostredkovatelia poistenia | poisťovací agenti | MLM

ICM2 - zdokonalená verzia softvéru pre maklérov

Súčasná verzia maklérskeho softvéru ICM2:

 • je postavená na najnovších webových technológiách
 • využíva skriptovací jazyka PHP a databázu MySQL
 • reflektuje rastúce požiadavky zo strany našich klientov

Výhody novej verzie systému ICM2

Zdokonalenie maklérskeho informačného systému ICM2 prinieslo viacero výhod:

 • klient-server aplikácia - funguje na princípe tzv. tenkého klienta
 • prístup prostredníctvom internetového prehliadača - cez Internet
 • ochrana osobných údajov - podľa požiadaviek súčasnej legislatívy
 • zabezpečený prístup k dátam - prostredníctvom prístupového mena a hesla
 • väčší rozsah evidencií do šírky - parametre poistných produktov
 • väčší rozsah do hĺbky - evidencia zmien v čase
 • importy províznych listov
 • export zostáv - sprístupnenie informácií klientom na web stránke sprostredkovateľa
  • xls export
  • pdf export
 • používateľská podpora - servis aj s programátorskou podporou
 • jazyková adaptácia – podpora vytvárania cudzojazyčných verzií
 • rôzne možnosti prístupu k záznamom
  • filtrovanie, vyhľadávanie, …

Plná podpora pri prechode na verziu ICM2

Klientom využívajúcim nižšiu verziu maklérskeho infromačného systému ICM poskytujeme plnú podporu pri prechode na najnovšiu verziu maklérskeho informačného systému ICM2 - MLM verzia alebo Agentúrna verzia.

 • zľavy z ceny až do výšky vynaložených nákladov na obstaranie pôvodnej verzie ICM
 • presun existujúcej databázy
 • zaškolenie na nový informačný systém
 • prispôsobenie špecifickým požiadavkám zákazníka

Novinky