maklérsky poistný softvér Insurance Contract Manager
poisťovací makléri | finanční poradcovia | sprostredkovatelia poistenia | poisťovací agenti | MLM

Opis systému ICM2 pre NBS podľa opatrenia NBS č. 1/2010

TECHNICKÝ OPIS SYSTÉMU ICM2

Podľa opatrenia Národnej banky Slovenska z 26. januára 2010 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu podľa § 18 ods. 17 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), Národná banka Slovenska ustanovuje spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu podľa § 18 ods. 2 a ods. 3 zákona.

Splnenie podmienok zákona

Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. e) zákona, resp. § 18 ods. 3 písm. d) zákona sa okrem iného preukazuje aj predložením opisu technického vybavenia žiadateľa, a to najmä:

  • údajov o informačnom systéme žiadateľa
  • informácií o bezpečnosti prenosu dát smerom k finančnej inštitúcii a Národnej banke Slovenska

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. februára 2010.

 

 

TECHNICKÝ OPIS SYSTÉMU ICM2 PRE NBS

Našim klientom poskytujeme kompletný opis technického vybavenia softvéru ICM2, vzhľadom na vyššie spomenuté požiadavky Národnej banky Slovenska, podľa opatrenia č. 1/2010 z 26. januára 2010.

 

 

Novinky