maklérsky poistný softvér Insurance Contract Manager
poisťovací makléri | finanční poradcovia | sprostredkovatelia poistenia | poisťovací agenti | MLM

Agentúrna verzia maklérskeho softvéru ICM2

Agentúrny informačný systém ICM2 Agentúrna verzia je určený najmä pre poisťovacích maklérov, finančných poradcov, sprostredkovateľov poistenia a poisťovacích agentov, ktorí nevyužívajú sieťový marketing, tzv. MLM štruktúru (Multi Level Marketing).

Agentúrna verzia maklérskeho informačného systému ICM2:

 • disponuje množstvom hotových modulov
 • moduly je možné pri nasadení kombinovať
 • systém dokážeme ušiť presne na mieru pre konkrétneho klienta, podľa potrieb

Moduly ICM2 Agentúrna verzia

Maklérsky informačný systém ICM2 Agentúrna verzia pozostáva z modulov, ktoré umožňujú používateľovi spravovať všetky dôležité procesy.

Práca s evidenciami

 • zmluvy, predmety poistenia, klienti, makléri, produkty, partneri,...
 • evidencia splátok, provízii sprostredkovateľov poistenia (získateľov)
 • sledovanie histórie zmien

Import do systému

 • rôzne nastaviteľné typy importov províznych listov od partnerov
 • hromadné, jednorazové importy
 • portfóliové súbory
 • súbory platobnej disciplíny klientov

Tlačové zostavy a exporty

 • tlačové zostavy zobrazované na obrazovku
 • exporty do súborov pdf
 • exporty do súborov xls
 • vykresľovanie grafov (čiarové, stĺpcové a koláčové)

Spravovanie dôležitých biznis procesov

 • párovanie naimportovaných splátok
 • potvrdenie / vrátenie importu
 • sledovanie platieb poistného
 • priznané a vyplatené provízie od partnerov
 • výpis produkcie zvoleného poradcu
 • príprava výplaty poradcov
 • evidencia províznych účtov sprostredkovateľov poistenia (získateľov)
 • generovanie príkazov na úhradu
 • výročia, končiace zmluvy, karta klienta
 • prehľad vývoja poistného pre produkty v čase
 • prognóza CASH FLOW
 • výkazy pre NBS
 • jazykové mutácie systému

Na stiahnutie je k dispozícii aj podrobnejší popis jednotlivých modulov a prebiehajúcich procesov Agentúrnej verzie maklérskeho poisťovacieho programu ICM2 (PDF).

Novinky